spoza

Poza wyobraźnią
Technologie silników elektrycznych

Innowacyjna technologia silników elektrycznych jest wykorzystywana nie tylko w transporcie publicznym, ale również we wspólnym użytkowaniu pojazdów, czyli tak zwanym „car-sharingu”. Prywatni użytkownicy także przychylnie podchodzą do tego typu rozwiązania. Technologia silników elektrycznych zapewnia czystość powietrza, zmniejszenie hałasu oraz redukcję ulicznego ruchu.

Pojazdy napędzane energią elektryczną zajmują ważne miejsce w planach rozwoju miast, które preferują proekologiczne kroki. Działania nakierowane na zielony transport podejmowane są między innymi w Toruniu, Krakowie, Gdańsku, Gdyni, Wrocławiu czy w Warszawie. Ważne, by ideę e-mobilności propagowały lokalne samorządy, a także prywatni użytkownicy.

Zakup autobusów napędzanych przez silnik elektryczny pozwala na bezemisyjny transport. Czyste powietrze to istotna kwestia dla każdego mieszkańca. Technologia silników elektrycznych pozwala na poprawę życia mieszkańców miast, szczególnie pod względem przyjaznego środowiska.

renowacja tablic rejestracyjnych https://www.enitra.pl/