spoza

Poza wyobraźnią
Ile trwa terapia jąkania

Trudno oszacować jednoznacznie, ilu żyje w populacji ludzi jąkających się. Na pewno jednak można powiedzieć, że ten specyficzny problem w zakresie artykulacji mowy występuje w każdym społeczeństwie. Nie da się mu przypisać źródeł chorobowych czy genetycznych, ponieważ źródła występowania jąkania bywają odmienne. W pewnych przypadkach mogą one mieć podłoże neurologiczne i wynikać chociażby ze specyficznych urazów. W takich sytuacjach terapia jąkania jest najtrudniejsza do przeprowadzenia, a jej skuteczność bywa poważnie ograniczona. Jednakże w większości sytuacji człowiek po prostu zaczyna się jąkać lub zająkiwać i nie tak łatwo dociec, co jest tego przyczyną. Można jednak poradzić sobie z tym problemem – choć raczej nie da się tego uczynić na własną ręką. Konieczne jest skorzystanie z odpowiedniej terapii. Warto w tym celu udać się do eksperta. Dziś w całej Polsce działają gabinety i ośrodki, jakie koncentrują swoją uwagę na leczeniu jąkania u dzieci oraz osób dorosłych. Ich skuteczność okazuje się całkiem wysoka, co stanowi doskonałą wiadomość dla potencjalnie zainteresowanych.

Jeśli u dziecka pojawiają się pierwsze oznaki jąkania, rodzice nie powinni zwlekać. Im szybciej podjęte będą konkretne działania terapeutyczne, tym większa szansa na szybkie i trwałe pozbycie się problemu. W przypadku najmłodszych sytuacja jest wyjątkowo kłopotliwa. Czas terapii zależny od indywidualnych czynników Dziecko jąkające się jest narażone na środowiskowy ostracyzm oraz szykany w grupie rówieśników. To normalne zjawisko dotykające osób innych od większości – wśród dzieci taki dość okrutny model społecznych zachowań jest rozpowszechniony. Utrudnia to w pewnym sensie prowadzenie efektywnej terapii, albowiem w warunkach ekspozycji na stres i braku wsparcia wśród dużej części otoczenia objawy jąkania mogą się nasilać, a ich stabilna redukcja może być zagrożona. To sygnał dla prowadzącego terapię, że należy tak określić podejmowane działania, aby dostosować leczenie do indywidualnych potrzeb młodego pacjenta. Pojawia się pytanie dość istotne – ile trwa terapia jąkania i czy można precyzyjnie określić czas potrzebny do tego, aby pozbyć się kłopotliwych objawów. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że trudno będzie nakreślić jednoznaczne ramy czasowe. Powód jest banalny – każdy przypadek jest inny. Ważne jest to, aby dobrać odpowiednie metody i techniki leczenia, które będą w sposób ścisły dostosowane do owego przypadku.

Jedynie wtedy pojawia się realna szansa na to, aby w miarę szybko wyeliminować dolegliwości wynikające z jąkania i dać pacjentowi nadzieję na lepszą jakość życia.